From the past

Contents

1 Discovering women/Verkenning van vroumense

 

D1ECA390-C57E-482E-8612-B4C208C2EC95-5103-000006BEA31C8DC2.jpg

1

21 January 2008 2.1

Discovering women

In 1950 the boy’s world

was mostly populated by women.

Men were there as well

but they were like forces of nature

dark, incomprehensible, moving around

making deep sounds.

Women had red painted nails,

they had permed hair,

they had bosoms

smelling of babies.

They spoke often, mostly pleasantly,

their words left a dryish lipstick taste

on the boy’s lips.

When they kicked off their high heels

the damp odour

of their nylon stockinged feet

had a strange allure.

There were little girls,

small feral things

with glittering, gathering eyes

and they sometimes bit.

The boy wanted one of these

but did not know how to acquire her.

So he touched her hair

and she slapped him away.

That night he slept with the sting

of her eyes

cuddled in his arms.

…………

7 Desember 2012

Die verkenning van vroumense

In 1950 was die seun se wêreld

hoofsaaklik deur vroumense bevolk.

Mans was ook daar

maar hulle was soos natuurverskynsels –

donker, onverstaanbaar, gekom en gegaan,

diep geluide gemaak.

Vroumense se naels was rooi geverf,

hulle het gepermde hare gehad,

hulle het boesems gehad,

na babas geruik.

Hulle het baie gepraat, gewoonlik oor lekker goed,

hulle woorde het ‘n droërige lipstiek smaak

op die seun se lippe gemaak.

Wanneer hulle hul hoë hakke afgeskop het

het die klam geur

van hulle nylon-geklede voete

die seun sterk aangetrek.

Daar was dogtertjies;

wilde klein goedjies

met glinsterende, grypende oë

en hulle het partykeer gebyt.

Die seun wou een van hull hê

maar het nie geweet hoe om haar in die hande te kry nie.

Toe vat hy maar aan haar hare

en sy klap hom weg.

Daardie nag slaap hy toe

met die steek van haar oë

vertroetel in sy arms.

English version: Discovering women

Advertisements